Uw lokale partner in onroerend goed
DMG Vastgoed - Logo
Over onsContacteer ons
2020/12/16

Het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen


Om de woonkwaliteit te verbeteren werd door de stad Ronse recent aangekondigd dat het verplichte conformiteitsattest wordt ingevoerd bij nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2021. Als lokaal vastgoedkantoor kunnen wij deze maatregel alleen maar toejuichen gezien het groot aantal oudere woningen die onze stad rijk is, alsook de problematiek inzake woonkwaliteit in vooral dichtbevolkte wijken en het kleinstedelijk gebied. Een woning waarvoor een conformiteitsattest wordt uitgereikt voldoet bijgevolg aan de minimale normen van woonkwaliteit, gezondheid en veiligheid. Een win-win voor huurder en verhuurder.

Verplicht bij nieuwe verhuringen

Het conformiteitsattest zal verplicht zijn bij nieuwe verhuringen, tehuurstellingen en terbeschikkingstellingen vanaf 2021 voor woningen

-       waarvoor sinds 2021 een omgevingsvergunning voor het opsplitsen van woongelegenheden afgeleverd werd

-       die opgenomen zijn in het leegstandsregister (2 jaar voorafgaand)

-       woningen gelegen in kleinstedelijk gebied Ronse

Wat de woningen gelegen in het kleinstedelijk gebied betreft zal de verplichting van het conformiteitsattest in fases worden opgelegd in functie van het kadastraal bouwjaar van desbetreffende woning.


Drie categorieën

Het vroegere systeem a.d.h.v. strafpunten maakt plaats voor de invoering van 3 categorieën van gebreken inzake woonkwaliteit;

-       Categorie I: betreft kleine gebreken die de levensomstandigheden van bewoners negatief beïnvloeden of die kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken.

-       Categorie II: betreft de ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoner(s) negatief beïnvloeden, maar geen direct  gevaar zijn voor de veiligheid of gezondheid.

-       Categorie III: betreft ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoner(s).

Een woning met enkel enkele kleine gebreken uit de eerste categorie zal niet ongeschikt, noch onbewoonbaar bevonden worden. Indien er daarentegen 7 gebreken van de 1ste categorie worden vastgesteld zal dit gelden als een gebrek van categorie 2. Woningen met een gebrek van de tweede categorie zijn ongeschikt. Woningen tenslotte waar een gebrek van categorie 3 is vastgesteld zijn onbewoonbaar en bijgevolg dus ook ongeschikt.

Afhankelijk van de ernst, kan vocht in de woning een gebrek zijn van categorie I, II & III


Belasting

Huurwoningen die niet over een geldig attest beschikken, waar er wel een verplichting is, zullen jaarlijks belast worden. De belasting is voor het eerst verschuldigd 6 maanden na de dag waarop de verhuurder over het attest zou moeten beschikken. Deze belasting blijft verschuldigd gedurende de periode waarin de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest.

Concreet zal de belasting jaarlijks 1.000€ per woning bedragen. Na een termijn van 12 maanden zonder geldig conformiteitsattest zal de belasting opgetrokken worden naar 1.500€. Vanaf een termijn van 24 maanden waarin er geen conformiteitsattest werd afgeleverd bedraagt de belasting 2.000€ per jaar.

Geldigheid en aanvraag

Het conformiteitsattest is over het algemeen 10 jaar geldig na uitreiking ervan, al kan de geldigheidsduur ervan in bepaalde gevallen beperkt worden.

Het conformiteitsattest kan gratis aangevraagd worden via het online aanvraagformulier (https://www.ronse.be/nl/aanvraag-conformiteitsattest), via mail (huisvesting@ronse.be) of via de dienst Omgeving van de stad Ronse.

Voor specifieke vragen in functie van uw eigen (huur)woning en het verplichte conformiteitsattest kan u steeds vrijblijvend bij ons terecht.


De informatie zoals beschreven hierboven is gebaseerd op inlichtingen verkregen van de stad Ronse en beschikbare informatie van de overheid inzake woningkwaliteit en wordt beschouwd van algemene aard zijnde en kan bijgevolg niet als sluitende professionele, noch juridische adviesverlening beschouwd worden.